Arhiva za ‘Radionice’ kategoriju

Radionice teatarskog klovna i žongliranja ( manipulacije objektima )

September 6, 2013 - 2:19 pm Nema komentara

Laboratorija cirkuske umetnosti
Radionice teatarskog klovna i žongliranja ( manipulacije objektima )

Print

U sklopu projekta „Laboratorija cirkuske umetnosti“, Cirkusfera Vas poziva na radionice teatarskog klovna i žongliranja. Ove radionice su nastavak paketa radionica sa festivala Cirkobalkana i namenjene su svim zainteresovanim polaznicima ( apsolutnim početnicima, već aktivnim cirkuskim artistima, umetnicima iz drugih izvođačkih umetnosti – ples, pozorište ).

Radionica teatarskog klovna – početni stepen

Osnovna metodika rada biće usmerena ka pronalaženju, otkrivanju sopstvenog klovna. Pronaći klovna u sebi je veliki izazov za svakog umetnika. Klovn se ne glumi. Klovn je onaj koji stoji iza crvenog nosa – poetično ljudsko biće koje predstavlja svakog čoveka koji sedi u publici.

Radionica će se održati u periodu od 16.09. do 21.09.2013. god u prostoru Magacina, Kraljevića Marka 4-8, Beograd.

Trajanje od 10 do 15h, sa pauzom za ručak

Kotizacija: 1500 rsd

Maksimalan broj polaznika/ca 10, poželjno motivaciono pismo i prisustvo na radionicama bez izostanaka.

Nakon radionice 21.09.2013. – zavrsna prezentacija radionice otvorena za publiku.

Prijave na mejl cirkusfera@gmail.com, sa naznakom Prijava za radionice teatarskog klovna

Instruktor: Nikola Mijatović

Nikola Mijatović, diplomirani grafički dizajner, rođen 1977. god u Beogradu, živi i radi u Cirkuskom umetnošću se bavi od 2003 godine. Kroz svoj desetogodišnji rad edukovao se na mnogim vaninstitucionalnim radionicama i stekao znanje u oblasti žongliranja, akrobalansa, ekvilibrizma i klovna. Tehniku klovna je učio od Lee Delong ( Jacques Lecoq’s l’Ecole Internationale du Theatre) pohađajući njene radionice, kao i kroz rad na predstavi „Slavuj“.

http://www.youtube.com/watch?v=K0oxBh5NjSM

Radionica žongliranja (manipulacije objektima)

Radionica žongliranja, razmišljanja o žongliranju, pričanja o žongliranju, filozofiji žongliranja i to sve isto o žonglerskim rekvizitima i rekvizitima uopšte. Rad će biti baziran na istraživanju manipulacije žonglerskim rekvizitima ( loptice, čunjevi…), a koncipiran tako da polaznici mogu biti bez ikakvog pređašnjeg iskustva.

Radionica će se održati u periodu od 16.09. do 19.09.2013. god u prostoru Magacina, Kraljevića Marka 4-8, Beograd.

Trajanje od 15 do 18h

Kotizacija: 1000 rsd

Broj polaznika ograničen.

Prijave na mejl cirkusfera@gmail.com sa naznakom Prijava za radionice žongliranja.

Instruktor: Domagoj Šojić

Domagoj Šojić, rođen 1982. u Zagrebu. Cirkuskom umetnošću, pre svega žongliranjem se bavi od 2004. godine. Svoje znanje je sticao na radionicama koje su vodili Marco Paoleti, Stefan Sing, Alan Blim, Johann Swartvagher i Cyrille Humen.

Radionice su produkt zajedničkog rada Udruženja Cirkorama iz Zagreba i Udruženja Cirkusfera iz Beograda.

Program podržan od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Bookmark and Share

POSETIOCI

January 15, 2013 - 11:06 am Nema komentara

Cirkusfera i KC Rex Vas pozivaju 24. i 25. januara na performans savremenog cirkusa

POSETIOCI

poster-net-1


Grupa „Cirkusfera“ predstavlja duo performans „Posetioci“ koji kombinacijom fizičkog teatra, manipulacije objektima, ekvilibrizma i muzike odlazi još jedan korak dalje u istraživanju savremenog cirkusa.

„Posetioci“ akcenat stavljaju na pristup zvuku koji je krajnje eksperimentalan i nastaje na licu mesta kroz ozvučavanje pokreta performera, kao i rekvizita koji se koriste. Zvučni „moduli“ skakanja po pokretnoj trambolini, hodanja po žici, čudnih vozila, kablova, kaoscilatora beleže se tokom performansa i nadograđuju u kompleksan finalni izraz.

Ljubitelji muzike, eksperimentalnog zvuka, radio drama, savremenog baleta i/ili cirkusa u ovoj predstavi će zajedno sa „Posetiocioma“ moći da osete sinergiju umetničkih disciplina koja će otvoriti još jedno polje za praksu savremenog cirkusa.

Ko su Posetioci? Šta su Posetioci? Gde su Posetioci? Bez logike, bez razloga zaglavljeni u prostoru ili je to samo mašta, nocna mora…njihov svet? vaš? ili…? da li su u limbu? Postoji li izlaz odatle, da li će se ikad završiti, da li se išta objašnjava ili se samo ponavlja i ponavlja i ponavlja…Pitanje je naše memorije, našeg sećanja šta je bilo pre, bez razumevanja šta je sada, bez znanja šta će biti posle………Posetioci su u našim glavama…..!!!

Ova predstava ujedno predstavlja i uvod u Cirkusferinu sezonu 2013 i najavljuje projekat CIRKOBALKAN koji će se u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom i u partnerstvu sa organizacijama Cirk’Oblique (Carcassonne, Francuska) i Cirkorama (Zagreb, Hrvatska) održati u maju 2013. godine u Beogradu.

Autori i izvođači: Filip Jevtić i Milan Manić
Izrada konstrukcije i vozila: Filip Jevtić, Milan Manić i Karkatag kolektiv
Kostim: Filip Jevtić

VREME I MESTO:

Četvrtak, 24.01.2013. 20h ( Otvorena pretpremijera )
Petak, 25.01.2013. 20h ( Premijera )

KC REX, Jevrejska 16

Finansijska podrška Ministarstvo kulture i informisanja R.Srbije.
Zahvaljujemo se KC Rex i Malom pozorištu „Duško Radović“ na ustupanju prostora, kao i Karkatag kolektivu na tehničkoj podršci.

youtube downloader

Bookmark and Share

Radionica uličnog teatra

November 25, 2012 - 11:56 am 2 Komentara

U organizaciji “Cirkusfere“ samostalnog umetničkog kolektiva, koji gaji tekovine novog cirkusa i uličnog teatra, održaće se obuka za sve slobodoumne i eklektički orijentisane entuzijaste.

OO

Za učešće nije potrebno prethodno iskustvo, ali je neophodna doza posvećenosti, kako efekat radionica zavisi od svakog učesnika! Ovo pretpostavlja da je neophodno učešće na svih 7 radionica , kako bi realizacija bila uspešna i kako bi grupa došla do konačnih formi, koje će biti javno izvedene na dve javne prezentacije.
Obuka će obuhvatiti doktrinu forum teatra i fokusiraće se na interakciju sa publikom. Kroz praktičan rad i empiriju istraživaćemo spontane reakcije i izvođački impuls. Zavirićemo u svoj unutrašnji svet i upitati se šta su granice koje nas definišu… šta je sloboda, šta je percepcija, šta je estetika.
Radionice će se održavati tokom decembra, na više lokacija u gradu, pretežno u prostorijama Cirkusfere u zgradi Bigza.
Broj polaznika je ograničen. Svi polaznici moraju imati 18 ili više godina.

Edukatori:
Aleksandra Jelić (ApsArt),
Marko Pejović (Hajde da),
Demir Mekić (Raft)
Atila Boršik (Cirkusfera)

Realizacija: Atila Boršik
Kontakt osoba: Nevena Nikolić
email
: nevenanikolic7@gmail.com
tel: 064-088-3339

RASPORED RADIONICA:

Datum: Fasilitator: Lokacija: Vreme:
02.12.2012. Aleksandra J. ApsArt pozoriste zajednice, N Beograd 12:00-18:00
05.12.2012. Atila B. Bigz 16:00-19:00
09.12.2012. Demir M. Bigz 12:00-18:00
09.12.2012. Atila B. Bigz 14:00-17:00
16.12.2012. Marko P. Bigz 12:00-18:00
19.12.2012. Atila B. Bigz 16:00-19:00
21.12.2012. Atila B. Bigz 16:00-19:00
22.12.2012. javna prezentacija po dogovoru 16:00-17:00
23.12.2012. javna prezentacija N.Beograd 16:00-17:00

Prijave treba da sadrže, osnovne lične podatke i kratak opis motiva za učešće u radionicama, kao i kratak opis prethodnog iskustva u sličnim aktivnostima. Ukoliko nemate prethodnog iskustva naravno napišite upravo to. Dodatne informacije su dobrodošle, ali nisu neophodne.

Možete se prijaviti na stranici: PRIJAVA za radionice uličnog teatra

Dobrodošli!

Bookmark and Share

Radionica trapeza ( tehnika i kreativnost )

November 9, 2012 - 10:16 am Nema komentara
marie

“Laboratorija cirkuske umetnosti”

Radionica trapeza ( tehnika i kreativnost )

U sklopu projekta „Laboratorija cirkuske umetnosti“, Cirkusfera Vas poziva na radionicu trapeza francuske umetnice Marie Mercadal.

Radionica je namenjena prvenstveno onima koji već imaju iskustvo u vazdušnim akrobacijama. Dobrodošli su takodje i početnici (plesači, glumci…) koji su fizički spremni. Cilj radionice je da svaki učesnik započne kreativno stvaranje svog solo nastupa.

Plan aktivnosti:
Rad na tehnici na trapezu.
Utvrdjivanje trenutnog nivoa znanja, rad na estetici i usvajanje novih figura.
Usvajanje osnove trapeza za početnike i ubrzano prelaženje na napredni nivo.
Zajedno će se raditi na usavršavanju tehnike i stvaranju sekvence specifične i prilagođene individualnim fizičkim mogućnostima. Pokret će biti uključen u svaku kombinaciju u zavisnosti od ritma solo sekvence.

U toku procesa stvaranja radiće se na karakterima, kostimima, muzici i željama svih učesnika u vezi prezentacije. Vežbe i improvizacije na tlu i u vazduhu će uneti nove oblike telesnog izražavanja u nekim drugim pozorišnim pravcima i cirkusu.
Osnovna ideja vežbi je da svako stekne poverenje u sebe, omogući prevazilaženje svojih slabosti, stekne samopouzdanje i iznenadi samog sebe obojivši se u različita emotivna stanja u kojima može biti jači u očima drugih.

Radionica će se održati u periodu od 20.11. do 23.11.2012. u prostoru Cirkusfere ( zgrada BIGZa, VI sprat ).
24.11. nakon radionice će se održati prezentacija solo nastupa svih polaznika.
Trajanje radionice je 3-4 sata dnevno, zavisno od broja polaznika.
Participacija 4500 dinara.
Broj polaznika ograničen.

PRIJAVA: Radionica trapeza ( tehnika i kreativnost ) – PRIJAVA


Program sufinansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

English verison

As part of the “Laboratory of circus arts,” Cirkusfera invites you to a workshop of French trapeze artist Marie Mercadal.
The workshop is intended primarily for those who already have experience in air acrobatics. The beginners are also welcome (dancers, actors, …) who are physically fit. The aim of the workshop is for participants to begin their creative work on solo performances.

Plan of activities:
Work on technique on the trapeze.
Determining the current level of knowledge, we will be working on aesthetics and adaptation to new figures.
Adoption trapeze basics for beginners and advanced rapidly to the level crossing.
Together they are working to perfect techniques and the creation of a sequence-specific and tailored to individual physical abilities. The movement will be involved in any combination depending on the rhythm solo sequences.

During the creation process will work on the characters, costumes, music and wishes of all participants on the presentation. Exercises and improvisations on the ground and in the air will bring new forms of bodily expression in some other theater and circus directions.The basic idea of exercise is to gain any confidence in them, allow overcoming their weaknesses, gain confidence and surprise their self coloring in different emotional states in which it may be stronger in the eyes of others.

The workshop will be held from 20.11. to 23.11.2012. in Cirkusfera place (building Bigz, VI floor).
24.11. after the workshop,there will be the presentation of solo performances of all participants.
Workshop duration is 3-4 hours, depending on the number of participants.
Participation of 4500 dinars.
Number of participants is limited.

APPLY ON: Trapeze workshop ( technique and creativity ) – APPLICATION

Bookmark and Share