FABRIKA SAVREMENOG CIRKUSA 2021

Vremenski okvir realizacije projekta:  1 .oktobar – 12. decembar

Planiran broj polaznika: 10

Časovi će se tokom oktobra održavati u  Cirkobalkana šatoru koji je postavljen u Silosima Beograd na adresi Dunavski kej 46, petkom od 19 do 21h, subotom i nedeljom od 11h do 13:30h.

Tokom novembra i decembru časovi će se održavati  u prostorijama Kulturnog centra  ,,Magacin“  u ulici Kraljevića Marka 4-8 utorkom i četvrtkom od 19h do 21h. 

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem formulara: https://forms.gle/dvhujz1k2GHAh6xG6

Partner na projektu: Ana Popović iz Udruženja Tri groša, koja će držati intenzivne pozorišne radionice

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda.

O FABRICI

Fabrika savremenog cirkusa je besplatan edukativni program Cirkusfere započet 2018. godine. Namenjen je mladima od 15 do 25 godina koji žele da rade na svom umetničkom razvoju uz mentorstvo cirkuskih, dramskih i plesnih pedagoga. Časovi sadrže grupno zagrevanje, vežbe, igre potkrepljene pedagoškim metodama savremenog cirkusa i pozorišta. Polaznici na sistematičan način savladavaju cirkuske discipline, a zatim prema ličnim afinitetima biraju jednu ili dve discipline na kojoj intenzivnije i temeljnije rade, uz mentorstvo pedagoga. Finalni deo ovog programa  je kreativni proces gde polaznici imaju aktivnu ulogu u osmišljavanju i prezentaciji stečenog znanja i veština u formi cirkuske predstave i fizičkog teatra. 

Cirkuske discipline, tehnike i njihov značaj čije će osnove polaznici savladati

Uspostavljanje ravnoteže na predmetima 

Dobra ravnoteža i balans su osnove mnogih cirkuskih i izvođačkih tehnika. Različite vežbe utiču na uspostavljanje balansa na nekim od predmeta ali su značajne i za slobodnije kretanje po sceni i scenskim rekvizitima. Rekviziti za koje je neophodan dobar balans i koji služe za njegovo postizanje su sajla za hodanje, vožnja monocikla, hodanje na štulama, balansiranje na rola boli…

Žica za hodanje podrazumeva rad na položaju tela, učenje niza različitih koraka, uspostavljanje ravnoteže na jednoj nozi, poluokret, prelazak preko čitave dužine žice, hod unazad…

Monocikl zahteva uspostavljanje ravnoteže u pokretu i stabilnost u telu dok se pedale okreću.

Štule otkrivaju novi osećaj pri hodanju koji osim razvoja balansa, sigurnosti u sebe i svoje telo, oslobađa i od straha od visine.

Scenske igre i klovnovska tehnika

Scenske igre jačaju svest o grupi, scensku prisutnost i utiču na poštovanje onoga ko je na sceni. Uz kombinaciju sa klovnovskom tehnikom predstavljaju moćan alat za izgradnju lika i pravljenje jasne razlike između „ja sam“ i „ja sam neko drugi“. Ove tehnike podrazumevaju rad sa emocijama i ponovno upoznavanje sebe. Suštinski elemenat ove tehnike  je zadovoljstvo u prikazivanju emocija u direktnoj komunikaciji sa publikom. Tokom radionice, istraživaće se autentičnost, gledanje, slušanje, ritam, improvizacija, igra i predmeti sukoba.

Akrobatika i akrobalans

Individualna akrobatika pomaže otkrivanju  tela u pokretu kroz kotrljanje, skakanje, padanje, okretanje… Akrobalans i kontaktna akrobatika podstiču prihvatanje kontakta i relacija koje nas povezuju sa drugima. Kroz timski rad jačamo  svest o odgovornosti prema drugom. 

Vazdušne akrobacije

Pristup vazdušnim rekvizitima omogućava prihvatanje novih senzacija koje iz njih proističu. U početku, polaznici uče osnovne figure i otkrivaju  položaje  koji se mogu izvesti na određenoj spravi poput uplitanja nogama, potkolenicama, zaključavanje u sigurnim pozicijama, okretanja… Samostalno istraživanje će postepeno omogućiti prilagođavanje sopstvenom izrazu, personalizovanju figura, pronalaženju novih i stvaranju niza figura. Ova tehnika omogućava osvešćivanje sopstvenih granica i na taj način kontrolu straha od visine.

Žongliranje

Predlažemo igre sa različitim predmetima kao što su loptice, marame, čunjevi, obruči… Neophodan je individualni rad kako bi se prihvatile osnovne tehnike, što zahteva koncentraciju i istrajnost. Uvođenjem različitih igara koje svako prolazi, dolazimo i do otkrivanja „pasinga“ (žongliranje odnosno dodavanje izmedju više osoba). Žongliranje razvija koordinaciju i reflekse (bolju vizuelnu percepciju, smanjenje nesimetričnosti, pokrete u stranu, preciznost pokreta…). Osim čiste tehnike, pruža beskonačan teren za poigravanja, razvijajući kako maštu tako i osobenost pojedinca.

Instruktori radionica

Milan Manić –  profesor fizičkog vaspitanja, cirkuski umetnik i pedagog. Cirkusku pedagošku praksu stekao je dugogodišnjim radom kroz niz radionica, masterklasova i studijskih putovanja i poseta cirkuskim školama u Evropi.

Vladana Manić – Trećinu svog života, vremena i ljubavi posvetila je cirkuskim veštinama i prenošenju znanja koje je organizovala za decu i odrasle. Cirkusku pedagošku praksu stiče dugogodišnjim radom, ali  i kroz niz radionica sa voditeljem i osnivačem cirkuske škole “Turbul” Pierre Chartier, iz Nim-a/Francuska.

Danka Sekulović – diplomirana dramaturškinja koja je iz pozorišnog bekstejdža prešla na cirkusku scenu. Organizuje, pohađa i vodi brojne radionice savremenog cirkusa za decu i odrasle već 10 godina.

Sanja Radulović-cirkuska umetnica i studentkinja antropologije. Cirkusku pedagošku praksu stiče dugogodišnjim radom u Cirkusferi, kao i kroz radionice sa osnivačem cirkuske škole “Turbul” Pierre Chartier, iz Nim-a/Francuska.

Milica Babić-diplomirani graficar sa iskustvom od preko 10 godina u radu sa decom i mladima, stecenim kroz mnogobrojne radionice i projekte u oblasti vizuelnih umetnosti, pozorista, filma i cirkuskih disciplina.