Talentarijum 2021

 

Vremenski okvir realizacije projekta: od  1.septembra do 24. decembra

Planiran broj polaznika: 20

Polaznici su podeljeni u dve starosne grupe(7-9; 10-14), radi adekvatnog pedagoškog rada i uzrasno prilagođene metodologije. Svaki čas vode dva cirkuska pedagoga.

Časovi se održavaju ponedeljkom i sredom, mlađa grupa  od 18:00- 18:45 časova i starija grupa od 19:00-20:00 časova. 

Časovi će se tokom septembra i oktobra održavati u  Cirkobalkana cirkuskom šatoru koji je postavljen u Silosima Beograd na adresi Dunavski kej 46, dok će se časovi u novembru i decembru održavati  u prostorijama Kulturnog centra  ,,Magacin“  u ulici Kraljevića Marka 4-8. 

Tokom septembra polaznici će biti u prilici da prisustvuju predstavama savremenog cirkusa, te da iz konkretnih primera steknu uvid u evropske tokove, inovacije i dostignuća ove umetnsti. 

Prijave (ime, prezime i uzrast deteta, kontakt telefon) možete poslati do 30. avgusta na contact@cirkusfera.org, sa naznakom „Talentarijum“.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda.

 

O Talentarijumu

 

Talentarijum je deo projekta “Fabrika savremenog cirkusa”, namenjen deci i mladima od 7 do 14 godina. Na sistematičan način, kroz kontinuiranu pedagošku praksu deca i mladi progresivno usvajaju cirkuske veštine, i razviju estetski senzibilitet o savremenom cirkusu kao umetničkoj formi. 

Značaj cirkuske pedagogije u edukaciji i njen doprinos pri pravilnom razvoju ličnosti su prepoznali mnogi pedagozi, te dobija na značaju svetskoj  pedagoškoj praksi. Pedagoške metode koje se koriste u savremenom cirkusu podstiču rad u grupi, kao i individualni rad; razvijaju poverenje, komunikaciju, kreativnost i sposobnost improvizacije. Cirkuske veštine razvijaju koncentraciju, koordinaciju,  pokret i svest o telu. Cirkuske radionice predstavljaju pogodan teren za socijalizaciju dece, unapređenje rada u grupi i razvoj poverenja.Cirkuske discipline, tehnike i njihov značaj čije će osnove polaznici savladati

 

Uspostavljanje ravnoteže na predmetima 

Dobra ravnoteža i balans su osnove mnogih cirkuskih i izvođačkih tehnika. Različite vežbe utiču na uspostavljanje balansa na nekim od predmeta ali su značajne i za slobodnije kretanje po  sceni i scenskim rekvizitima. Rekviziti za koje je neophodan dobar balans i koji služe za njegovo postizanje su sajla za hodanje, vožnja monocikla, hodanje na štulama, balansiranje na rola boli…

Žica za hodanje podrazumeva rad na položaju tela, učenje niza različitih koraka, uspostavljanje ravnoteže na jednoj nozi, poluokret, prelazak preko čitave dužine žice, hod unazad…

Monocikl zahteva uspostavljanje ravnoteže u pokretu i stabilnost u telu dok se pedale okreću.

Štule otkrivaju novi osećaj pri hodanju koji osim razvoja balansa, sigurnosti u sebe i svoje telo, oslobađa i od straha od visine.

 

Scenske igre i klovnovska tehnika

Scenske igre jačaju svest o grupi, scensku prisutnost i utiču na poštovanje onoga ko je na sceni. Uz kombinaciju sa klovnovskom tehnikom predstavljaju moćan alat za izgradnju lika i pravljenje jasne razlike između „ja sam“ i „ja sam neko drugi“. Ove tehnike podrazumevaju rad sa emocijama i ponovno upoznavanje sebe. Suštinski elemenat ove tehnike  je zadovoljstvo u prikazivanju emocija u direktnoj komunikaciji sa publikom. Tokom radionice, istraživaće se autentičnost, gledanje, slušanje, ritam, improvizacija, igra i predmeti sukoba.

 

Akrobatika i akrobalans

Individualna akrobatika pomaže otkrivanju  tela u pokretu kroz kotrljanje, skakanje, padanje, okretanje… Akrobalans i kontaktna akrobatika podstiču prihvatanje kontakta i relacija koje nas povezuju sa drugima. Kroz timski rad jačamo  svest o odgovornosti prema drugom. 

 

Vazdušne akrobacije, trapez, svila

Pristup vazdušnim rekvizitima omogućava prihvatanje novih senzacija koje iz njih proističu. U početku, polaznici uče osnovne figure i otkrivaju  položaje  koji se mogu izvesti na određenoj spravi poput uplitanja nogama, potkolenicama, zaključavanje u sigurnim pozicijama, okretanja… Samostalno istraživanje će postepeno omogućiti prilagođavanje sopstvenom izrazu, personalizovanju figura, pronalaženju novih i stvaranju niza figura. Ova tehnika omogućava osvešćivanje sopstvenih granica i na taj način kontrolu straha od visine.

 

Žongliranje

Predlažemo igre sa različitim predmetima kao što su loptice, marame, čunjevi, obruči… Neophodan je individualni rad kako bi se prihvatile osnovne tehnike, što zahteva koncentraciju i istrajnost. Uvođenjem različitih igara koje svako prolazi, dolazimo i do otkrivanja „pasinga“ (žongliranje odnosno dodavanje izmedju više osoba). Žongliranje razvija koordinaciju i reflekse (bolju vizuelnu percepciju, smanjenje nesimetričnosti, pokrete u stranu, preciznost pokreta…). Osim čiste tehnike, pruža beskonačan teren za poigravanja, razvijajući kako maštu tako i osobenost pojedinca.Instruktori radionica

 

Milan Manić –  profesor fizičkog vaspitanja, cirkuski umetnik i pedagog. Cirkusku pedagošku praksu stekao je dugogodišnjim radom kroz niz radionica, masterklasova i studijskih putovanja i poseta cirkuskim školama u Evropi.k

Vladana Manić – Trećinu svog života, vremena i ljubavi posvetila je cirkuskim veštinama i prenošenju znanja koje je organizovala za decu i odrasle. Cirkusku pedagošku praksu stiče dugogodišnjim radom kao i kroz niz radionica sa voditeljem i osnivačem cirkuske škole “Turbul” Pierre Chartier, iz Nim-a/Francuska.

Hristina Šormaz – scenograf  i cirkuski umetnik koji se  tokom svog rada, trudi  da istrazuje odnose izmedju tela i prostora i tela i scenografije. Svoje znanje je sticala na mnogobrojnim seminarima, radionicama i festivalima u zemlji i inostranstvu. Od 2018. godine ima ploženu obuku za cirkuskog pedagoga u cirkuskoj školi Baltazar/Francuska.

Danka Sekulović – diplomirana dramaturškinja koja je iz pozorišnog bekstejdža prešla na cirkusku scenu. Organizuje, pohađa i vodi brojne radionice savremenog cirkusa za decu i odrasle već 10 godina.

Sofija Uzur – cirkuska umetnica i pedagoškinja. Svoje znanje u cirkuskoj pedagogiji je sticala tokom višemesečnog boravka i pohadjanja kursa cirkuske pedagogije BIAC u cirkuskoj školi Turbul/Francuska.

Sanja Radulović-cirkuska umetnica i studentkinja antropologije. Cirkusku pedagošku praksu stiče dugogodišnjim radom u Cirkusferi, kao i kroz radionice sa osnivačem cirkuske škole “Turbul” Pierre Chartier, iz Nim-a/Francuska.Faze rada:

Prva faza

Upoznavanje polaznika i predavača, uspostavljanje otvorene komunikacije, kreiranje stimulativne i atmosfere za rad gde će polaznici napredovati u skladu sa svojim mogućnostima i afinitetima. Na časovima će se postepeno uvoditi cirkuski rekviziti a polaznici će usvojiti osnove i istražiti mogućnosti cirkuskih veština. Kod polaznika podstičemo koordinaciju i spretnost pomoću poligon vežbi koje su kombinacija više radnji odjednom. Kroz različite igre u grupi, kreativne scenske zadatke i improvizacije koristeći cirkuske rekvizite, pored pravilnog fizičkog razvoja podstičemo i kreativni potencijal dece. 

 

Druga faza

Omogućiti uslove za svestran i progresivan napredak polaznika. Nakon usvajalja elementarnih veština, prelazimo na rešavanje i usvajanje složenijih zadataka kroz kreativni pristup. Polaznici prema svojim afinitetima uz mentorstvo cirkuskog pedagoga, biraju veštinu kojoj žele da se posvete.  Kao uvod u kompleksnije zadatke, vežbamo jednostavne individualne i grupne koreografije i naglašavamo repeticiju kao važan element u cirkuskoj praksi. Kroz intenzivniji individualni pristup, vežbamo upornost i posvećenost, kreativnost i scensku prisutnost.

 

Treća faza

Kreativna faza, gde se intenzivno uz mentorstvo cirkuskih pedagoga tehnički i maštovito pristupa izabranoj cirkuskoj veštini u cilju osmišljavanja završne zajedničke prezentacije. Poštujući individualni izbor, vežbajući scensku prisutnosti, negujući dečiju spontanosti i kreativnosti, namera nam je da se polaznici osećaju slobodno u kreativnom procesu i u ulozi izvođača tj. umetnika/ca. Cilj nam je da polaznici steknu samopouzdanje, unutrašnju motivaciju za pomeranjem vlastitih granica t.j napredovanjem i usavršavanjem. Poslednji čas će biti javna prezentacija polaznika.