CIRKUS=UMETNOST.

Projekat CIRKUS = UMETNOST okuplja tri najvažnije organizacije koje deluju na polju savremenog cirkusa u Srbiji, sa ciljem unapređivanja regionalne scene. Reč je o udruženjima Cirkusfera iz Beograda, kao i Kreativni pogon i Ludifico iz Novog Sada. Ove organizacije već više od deset godina razvijaju savremeni cirkus kroz edukativne aktivnosti za decu, mlade i odrasle, ali i kroz realizaciju festivala Cirkobalkana, produkciju predstava, organizovanje tribina, okruglih stolova i drugih srodnih formata.


Projekat CIRKUS = UMETNOST osmišljen je u saradnji sa regionalnim programom za izvođačke umetnosti Teatroskop, a realizuje se uz podršku Francuske ambasade i Francuskog instituta u Srbiji. U pitanju je prvo jednogodišnje finansiranje cirkuskih organizacija u Srbiji. Ono predstavlja primer dobre prakse, budući da s jedne strane omogućava održivost pomenutih udruženja kao aktera nezavisne kulturne scene, a s druge strane direktno doprinosi razvoju i afirmaciji ove oblasti na našim prostorima.
Zahvaljujući ovako stabilnom subvencionisanju, Cirkusfera, Kreativni pogon i Ludifico će u 2024. godini moći da nastave realizaciju aktivnosti u svim sferama svog delovanja.

Elementi projekta CIRKUS = UMETNOST

Podrška regionalnom umetničkom stvaralaštvu i razvoju pedagoških alata

Edukacija profesionalaca koji deluju u sferi savremene cirkuske umetnosti jedan je od ključnih segmenata projekta i sastoji se iz više aktivnosti:


a) Profesionalizacija umetnika kroz laboratorije i radionicu dramaturgije


Istraživačko–razvojne laboratorije predstavljaju vreme/prostor kreativne saradnje cirkuskih umetnika. U okviru projekta CIRKUS = UMETNOST laboratorije će biti realizovane uz mentorstvo francuskih i lokalnih umetnika i iskusnih predavača. Kroz proces umetničkog istraživanja, lokalni umetnici će unaprediti svoje izvođačke potencijale i razvijati sopstvene umetničke projekte. Laboratorija će se sastojati iz dve intenzivne, višednevne faze, a rezultat rada biće predstavljen publici u Beogradu i Novom Sadu. Ovo je ujedno i značajan podsticaj mladim cirkuskim umetnicima za dalji stvaralački rad.


Učesnici laboratorija biće izabrani na nivou regiona, a posredstvom otvorenog poziva.


Program će se odvijati u nekoliko faza:
I Laboratorija: od 7. do 14. maja u Novom Sadu
II Laboratorija: od 23. do 30. avgusta u Beogradu
III Završna kreacija sa javnim izvođenjem: tokom prve polovine oktobra u Beogradu i Novom
Sadu

Cirkuska dramaturgija može se razumeti kao postupak simboličkog, značenjskog i narativnog obličavanja predstave savremenog cirkusa i predstavlja jedan od vitalnih elemenata cirkuske performativnosti. Radionica dramaturgije pod okriljem projekta CIRKUS = UMETNOST ima za cilj podsticanje pre svega kreativnih, a ne tehničkih kapaciteta umetnika.
Samim tim, namenjene su savremenim cirkuskim stvaraocima iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji već imaju određeno iskustvo u kreiranju cirkuskih predstava. Radionica će biti organizovana od 16. do 20. decembra, kao završna aktivnost projekta. Biće otvoren poziv za učesnike.


b) Radionica cirkuske pedagogije


Radionica pedagogije usmerena je ka podizanju kapaciteta cirkuskih trenera u regionu, kao i drugih, za savremeni cirkus zainteresovanih profesionalaca, čiji je svakodnevni rad orijentisan ka edukaciji dece, mladih i odraslih. Cirkuska pedagogija je po svojoj prirodi fokusirana na razvoj cirkuskih veština kroz poštovanje vrednosti poput kritičkog mišljenja, lične autonomije i tolerancije, ali i odgovornosti, empatije i samopouzdanja. Učesnici radionice upoznaće tehnike posredstvom kojih ova savremena umetnost može da pospeši koheziju i inkluzivnost u raznolikim zajednicama, bez obzira na individualne potencijale njenih pripadnika. Primenom usvojenih veština u svom neposrednom okruženju, cirkuski treneri i ostali učesnici radionica doprineće promociji vrednosti ove umetnosti u širem obrazovnom kontekstu. Radionica će biti realizovana u novembru i biće otvoren poziv za učesnike.

Predstave savremenog cirkusa i razvoj publike

Suština unapređenja savremene cirkuske scene u regionu počiva na organizaciji raznovrsnih profesionalnih predstava domaćih i inostranih umetnika, kao i na strateškom pristupanju procesu razvoja publike.


a) Sa idejom da se publici omogući pogled na aktuelne međunarodne trendove u području savremenog cirkusa, u okviru ovog projekta biće organizovana izvođenja profesionalnih francuskih i regionalnih predstava u Novom Sadu, Beogradu, Sarajevu, Podgorici i drugim gradovima.


b) Pristup razvoju publike u okviru projekta organizovan je dvojako. S jedne strane, tu je distribucija predstava savremenog cirkusa van gradova u kojima ova izvođačka forma već ima svoju publiku, što samo po sebi doprinosi decentralizaciji pomenute kulturalne sfere. Drugo, pažnja će biti posvećena i već postojećoj publici, posredstvom organizacije tribina, radionica namenjenih pre svega mladoj publici, kao i kroz publikovanje odgovarajućih edukativnih i kritičkih tekstova o održanim performansima.

Edukacija dece i mladih u regionu

Osim edukacije profesionalaca, realizacija projekta podrazumeva i edukaciju dece i mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Reč je o radionicama osnovnih cirkuskih disciplina koje će biti organzovane tokom godine u gradovima kao što su Travnik, Gornji Vakuf, Novi Sad, Beograd i dr.
Lokalni umetnici pomoći će zainteresovanim mladim ljudima da se oprobaju u balansiranju, manipulaciji objektima, različitim tipovima akrobatike i klovnovskim veštinama, ali i da razumeju specifičnost izvođačke umetnosti.

Govorni programi i javno zagovaranje

U vreme realizacije projekta CIRKUS=UMETNOST u Novom Sadu od 17. do 23. maja biće realizovano prvo izdanje festivala Cirkus danas. Ova manifestacija predstavlja značajan korak ka čvršćem i održivijem uspostavljanju scene u samom gradu, ali i u čitavom regionu. Sastavni deo pomenutog festivala na severu Srbije je i forum – svojevrsni okrugli sto na kome će umetnici i profesori iz renomiranih francuskih institucija razgovarati sa lokalnom stručnom javnošću, ali i publikom, o temama relevantnim za razvoj cirkuske umetnosti. Forum će biti organizovan 18.maja.
Pored toga, u okviru ovogodišnjeg izdanja festivala Cirkobalkana od 19. do 28. septembra u Beogradu biće inicirani otvoreni razgovori o specifičnostima i značaju cirkuske umetnosti, kao i o potrebi njenog prepoznavanja od strane donosilaca odluka u sektoru kulture i obrazovanja. Tim povodom će u prestonici Srbije gostovati predstavnik departmana za umetnost iz Ministarstva kulture Francuske.

Regionalna saradnja

Regionalna saradnja je važan segment rada lokalnih organizacija, a festival Cirkobalkana imao je u ovom procesu pokretačku ulogu. Tokom 2024. projekat CIRKUS=UMETNOST doprineće jačanju već postojeće saradnje između organizacija i pojedinaca iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i podstaći pokretanje nekih sasvim novih projekata. Pored toga, zahvaljujući ovom projektu biće donirana nova oprema za prvu školu cirkusa u Travniku, dok će posredstvom radionica za umetnike i pedagoge regionalna cirkuska scena biti osnažena u profesionalnom smislu. Regionalnu saradnju pospešiće i realizacija predstava savremenog cirkusa u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni I Hercegovini.