Talentarijum

Jedan od načina da se osnaži cirkuska umetnost na našim prostorima jeste praktična i kontinuirana edukacija dece i mladih. Nove generacije mogu biti ljubitelji  ove umetnosti i zauzeti mesto u publici, međutim pružiti im mogućnost da se nađu sa druge strane – na pozorišnoj ili cirkuskoj sceni – deo je naše misije, i zato smo posvećeni edukativnim programima kroz koje polako ostvarujemo ovaj cilj! Važan aspekt ove misije jeste i promena u ovdašnjem shvatanju savremenog cirkusa, koji je prevazišao tradicionalni format porodičnog zanata  i nomadskog života, i prerastao u savremenu umetnost koja u mnogim zemljama postaje vid formalnog obrazovanja, čak i akademskog, pa samim tim i profesija.

Kroz edukativni program Talentarijuma, Cirkusfera kontinuirano radi sa decom školskog uzrasta  do navršenih 14 godina, tokom jesenjih i prolećnih meseci tj. tokom školske godine. Ova grupa je podeljena u dva termina, za mlađe uzrasta 7-10 i starije uzrasta 11-14 godina. Tokom časova učestalosti od dva puta nedeljno, polaznici programa se susreću sa više cirkuskih disciplina koje savladavamo i usvajamo kroz raznovrsne pedagoške pristupe, rad sa rekvizitima ali i pripremne vežbe u vidu raznih igara i zabavnih izazova koji razvijaju neophodne psiho-motoričke sposobnosti. Kroz cirkusku pedagogošku praksu kod dece razvijamo spretnost, koncentraciju, upornost, samopouzdanje, kao i ljubav prema igri, slobodi i radu u grupi.

Program Talentarijuma se sprovodi tokom jesenjih i prolećnih meseci, tj. prateći školsku godinu. Zainteresovani za priključivanje programu mogu se prijaviti putem contact@cirkusfera.org 

Talentarijum je deo projekta edukativnog programa pod nazivom Fabrika savremenog cirkusa od 2018. godine i podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.

Video

Generacija 2021/22 

Fotografije: Filip i Dragan Popović Pop