FABRIKA SAVREMENOG CIRKUSA

Jedan od načina da se osnaži cirkuska umetnost na našim prostorima jeste praktična i kontinuirana edukacija dece i mladih. Nove generacije mogu biti ljubitelji  ove umetnosti i zauzeti mesto u publici, međutim pružiti im mogućnost da se nađu sa druge strane – na pozorišnoj ili cirkuskoj sceni – deo je naše misije, i zato smo posvećeni edukativnim programima kroz koje polako ostvarujemo ovaj cilj! Važan aspekt ove misije jeste i promena u ovdašnjem shvatanju savremenog cirkusa, koji je prevazišao tradicionalni format porodičnog zanata  i nomadskog života, i prerastao u savremenu umetnost koja u mnogim zemljama postaje vid formalnog obrazovanja, čak i akademskog, pa samim tim i profesija.

Rad sa mladima uzrasta 15 do 25 godina odvija se kroz program Fabrike savremenog cirkusa, tokom kojeg se polaznici upoznaju sa nekoliko cirkuskih disciplina iz različitih oblasti (vazdušne akrobacije, manipulacija objektima, balans, partnerska akrobatika). U prvoj etapi programa prolazimo kroz sve discipline kroz blokove intenzivnih časova, nakon čega se polaznici usmeravaju na rekvizite ili discipline prema kojima pokazuju najviše afiniteta. U toj etapi programa, oni naučene veštine primenjuju kroz kratke tačke koje u krajnjem ishodu zajedno čine završni performans. Osim osmišljavanja sopstvenih pojedinačnih tačaka, polaznici prolaze i kroz edukaciju o osnovnim elementima scenskog nastupa što je neophodno kako bi mogli zajedno da osmisle zajednički performans, a uz mentorstvo cirkuskih, dramskih i plesnih pedagoga.

Projekat Fabrika savremenog cirkusa sprovodi se kontinuirano od 2016. godine a podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.

Generacija 2021/2022  

Fotografi: Slavica Dolašević, Tanja Drobnjak, Miloš Janjić