„DANSE MACABRE- pokušaj vertikalnog povratka“

Šta nakon gašenja telesnih funkcija? Šta čini naša svest? Gasi se istovremeno, nedugo nakon tela ili ostaje aktivna u obliku energetskih čestica? Polazeći od jednostrane pretpostavke da se još neko vreme sećamo i osećamo život , krenuli smo u imaginarno istraživanje ponašanja umiruće svesti . Dali smo joj pet različitih adresa/tela kakvih se ona seća, u službi jednog obrasca- želje za životom i jedno živo biće -za igru sa životom ( ili možda…?!)

Sve to uz napomenu: Ovo nije stvarnost, ovo je samo sećanje

Danse Macabre- pokušaj vertikalnog povratka“ izvođački je utemeljena na vazdušnim akrobacijama i podnim improvizacijama 6 polaznica treninga vazdušnih akrobacija Cirkorame, a rezultat je jednogodišnjeg isprekidanog fizičkog istraživanja.

Produkcija: CIRKORAMA

Izvode: Eva Topić, Lea Ovčarić, Marijana Larma, Morana Radočaj, Petra Drmić, Petra Kožljan

Muzika: Bruno Motik

(prema motivima T.Albinoni/Remo Giazotto: „Adagio in G Minor „,

F.Chopin: “ Piano Sonata No.2 in B-flat minor, Op.35 „Marche Funebre““,

D.D. Šostaković: “ Похоронный Марш Ленина“ …)

Dizajn svetla: Andrija Santro, Domagoj Šoić

Ton majstor: Dino Mudrić

Autorka: Jadranka Žinić Mijatović

Video: https://vimeo.com/97556812