Društvo mrtvih srpskih pesnika

Ulični teatar/ Mala ulična akcija i šetnja
Autori: Ivana Koraksić I Dušan Murić
Izvođači: Dušan Murić, Milan Manić, Ana Dimitrijević, Marko Dimitrijević, Petar Nikolić I Ivana Koraksić

Dragi građani,seljaci, postindustrijski radnici i neradnici, prijatelji,neprijatelji i rođaci! Dođite na spektakularno Dada Raskrinkavanje preraspodele robovanja u tranzicionoj burazersko partijskoj ekonomiji naplativih sloboda i likvidnog duha
Uz čašicu poezije “Društvo mrtvih srpskih pesnika” se zalaže za život kulture.
Očekujemo od države da u roku od X dana izgradi srpsku privredu, razvije proizvodnju, izvoz, i zaposli Y ljudi, kako bi se u budžetu stvorio novac za kulturu !
Osim toga usled pojave učestalih protesta, nudimo svoje umetničko protestvovanje onima koji su umorni za protest. Za određenu finansijsku naknadu, izvodimo za vas uzorke protestnih koreografija i diskursa, podižemo pesnice ka uzrocima.
Povoljno se iznajmljujemo za proteste radnika, prosvetara, malinara, mlekara, rudara,učitelja, manekenki, advokata, policajaca, milionera, i ostalih ugroženih grupa, i nudimo usluge kulture u vidu odabranih kulturno umetničkih vradžbina i rutina. U tom smislu očekujemo porast izvođačke tražnje i umetničkih kapaciteta.
Dakle, ne časite časa, unajmite nas za vaš protest ili kulturno umetnički program. Nećete pogrešiti.
Performans realizovan u okviru kampanje “Kultura u protestu” Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije u saradnji sa Stanicom-servisom za savremeni ples I Karkatag kolektivom.
Podržano od Fonda za otvoreno društvo.