ISTORIJA, POTENCIJALI I PERSPEKTIVA SAVREMENE CIRKUSKE UMETNOSTI (predavanje Veronike Stefanove – Cirqueon/Prag)

26. April
17h Predavanje : Istorija, potencijali i perspektiva savremene cirkuske umetnosti
Predavanje vodi : Veronika Stefanova, Cirqueon (CZ)

Kako i gde je nastao savremeni cirkus? Kako različita kulturna i društveno-politička okruženja utiču na nastanak nove umetnosti? Koje su to nezavisne međunarodne organizacije i mreže koje su posvećene podršci savremenog cirkusa?

Predavanje je bazirano na višegodišnjem istraživanju korena savremene cirkuske umetnosti u Francuskoj, Kanadi, SAD-u i skandinavskim zemljama, sa fokusom na kulturne, političke i društvene inicijative koje su uticale na njegov razvoj. Dok se savremeni cirkus već smatra samostalnom umetničkom formom u zapadnoj Evropi, to nije slučaj u zemljama srednje i istočne Evrope.

Predavanje će trajati sat vremena nakon čega su pozvani svi da učestvuju u diskusiji.

Veronika Stefanova rođena je 1984. godine u Pragu. Trenutno radi na Češkom državnom radiju u odseku za kulturu. U isto vreme završava doktorsku disertaciju na Karlovom univerzitetu u Pragu (Fakultet umetnosti, Odsek pozorište).

Predavanja, seminari i konferencije Veronike Stefanove:

2010 – Svetle tačke Češkog pozorišta/ Karlov univerzitet u Pragu (seminar)
2010 – Savremeni cirkus juče i danas/ Pozorišni institut u Pragu (predavanje)
2010 – Savremeni trendovi Češkog pozorišta / Masarik univerzitet u Brnu (predavanje)
2010 – Cirkus u Češkom pozorištu / Pozorišna akademija Banska Bistrica, Slovačka (konferencija, predavanje)
2012 – Međunarodna konferencija cirkuske umetnosti / „Fresh circus“, Pariz (seminar)
2012 – Cirkus i pozorište/Karlov univerzitet u Pragu (predavanje)
2012 – Savremeni cirkus kao profesija/Pozorišni institut u Pragu (predavanje)
2013 – Češki savremeni cirkus/ Pozorišni institut u Pragu (predavanje)
2014 – Rizik kao umetnička forma/ Karlov univerzitet u Pragu (predavanje)