Ivana Koraksić

pozorišna rediteljka i klovnica. Svoj rad zasniva na autorskom pristupu, pokušavajući da pomiri pokret, ples, cirkus i konvencionalno pozorište.