Radionice cirkuske pedagogije

Radionicu vodi Pierre Chartier (Nim/Francuska)

Radionice su zamišljene tako da polaznici, kroz teoriju i praksu, nauče osnovne pedagoške principe u radu sa decom i mladima. Na radionicama će biti reči o različitim strukturama cirkuske pedagogije u francuskoj i radu sa decom u cirkuskim školama, o bezbednosti pri radu i osiguranju kod određenih cirkuskih disciplina, kao i o modelima izgradnje i planiranja aktivnosti u makro i mikro ciklusima.

Radionice su namenjene svim cirkuskim trenerima i nastavnicima, koji će kroz teoriju i praksu moći da unaprede svoje pedagoške sposobnosti u radu sa decom i mladima.
Takođe radionice su namenjene i deci uzrasta od 8-12 godina. Polaznici radionice će kroz rad sa cirkuskim trenerima i nastavnicima učiti različite cirkuske discipline prilagodjene uzrastu na osnovnom bazičnom nivou kao što su: ispitivanje balansa (hod po žici i drugim adekvatnim objektima), trapez, parterna akrobatika (kolut napred/nazad, zvezda…), razvijanje osećaja za prostornu motoriku kroz poligone..

Voditelj radionice: Pierre Chartier, director cirkuske škole TURBUL iz Nima, Francuska

Pierre Chartier, osnivač škole cirkusaTurbul, 1999, stekao je znanje u školi Balthazar de Montpellier od 1995-1998. Pohadjao je brojne kurseve iz akrobatike, intencioznosti pokreta, letećeg trapeza, vratila i klovnovskih veština. Profesionalac i instructor za instruktore je od 2003. (IUFM, EPS).
Usmeren je na publiku sa posebnim potrebama (hendikep i ljudi sa socijalnim problemima).
Od 2003.vodi brojne projekte, ITEP, IME, IMPro, SESSAD, obrazovni centri zatvorenog tipa.

Radionice su deo projekta Cirkobalkana platforma koji za cilj ima razvoj cirkuske pedagogije na prostoru Balkana. Prethodne faze ovog projekta su se odvijale kroz radionice u sklopu festival Cirkobalkana u Beogradu i Zagrebu, kao i kroz dve posete cirkuskoj školi TURBUL u Francuskoj. Radionice su održane pod mentorstvom Pierre Chartier-a, direktora cirkusk eškole TURBUL, a pohadjali su ih umetnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Prijave za radionicu na mejl cirkusfera@gmail.com

21-25. mart od 15-17h
Magacin u Kraljevića Marka 4