Sanja Radulović

je apsolvent etnologije i antropologije. Eksperimentalnim pristupom, ispituje granice tela i domete neverbalnog izražavanja putem nestandardnih pokreta na rekvizitima u vazduhu