Vladana Manić

rođena 1981. godine, trećinu svog života, vremena i ljubavi posvetila je cirkuskim veštinama. Trenutna okupacija joj je manipulacija hoop-ovima, a ko zna koja je sledeća…